Ekonomi

İşverenler, esnekliğe açık olmalı

Dünyanın dört bir yanındaki işverenlerin çalışan refahına nasıl yaklaştığını ve çalışan refahı programlarının şirket performansı üzerindeki etkisini inceleyen 2021 Küresel Refah Anketi’ne 41 ülkeden 1.648 şirket katıldı.

Şirketlerin yüzde 82’si için kurumsal refah büyük önem taşıyor

Aon tarafından IPSOS ile işbirliği içinde yapılan araştırma, çalışan refahının şirket performansı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca kurumsal performansın stres, tükenmişlik ve kaygı gibi faktörlerden olumsuz etkilenebileceğini göstermektedir. Ankete göre, dünya çapındaki şirketlerin yüzde 82’si şirketlerinin refahının önemli olduğuna inanıyor.

Aon Türkiye Sağlık ve Emeklilik Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, kurumsal refah performansının güçlü ve odaklanmış bir strateji ile doğrudan ilişkili olduğunu tespit ederek, anket sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: uyguladığınız girişimler ve yönergeler kuruluşunuzun ötesine geçer. Bir strateji, şirketin refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve bu da daha yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakatine yol açar. Yönetim seviyelerinin desteği ve katılımı, şirketin genel performansı üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek başarılı bir kendini iyi hissetme stratejisi geliştirmede kritik faktörlerdir. 2020’den önce kurumsal refah da önemliydi, ancak küresel bir pandemi ve hızla değişen bir ekonominin tesadüfi ile bireyler, kuruluşlar ve topluluklar için daha da önemli hale geldi.”

Anket sonuçları, bireylerin ve şirketlerin refahının iş sonuçları üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini göstermektedir.

Dünya genelinde işverenler, birçoğu kendi çalışanları arasında olmak üzere, koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana ruh sağlığı sorunları yaşadıklarını söylüyor ve yakın tarihli bir küresel anket, pandeminin başlamasından bu yana çalışanların yüzde 42’sinin ruh sağlıklarında bir düşüş yaşadığını gösteriyor.[1] Bu araştırmaya göre, çalışanların yüzde 28’i işlerine konsantre olmakta güçlük çekiyor, yüzde 20’si işlerini halletmek için normalden daha uzun sürüyor ve çalışanların yüzde 15’i düşünmekte, muhakeme etmekte ve karar vermekte zorlanıyor.

Şu anda, dünya çapındaki şirketlerin yüzde 82’si çalışan refahını bir öncelik olarak görüyor, ancak birçok şirket kurumsal kültürlerinde, yetenek edinme yaklaşımlarında ve performans hedeflerinde kendilerini iyi hissettiren bir stratejiden yoksun. Küresel Refah Anketi 2021’in sonuçlarına göre, dünya çapındaki şirketlerin yüzde 82’si çalışanlarının refahını bir öncelik olarak görüyor. Hala birçok firma; kurum kültüründe kendini iyi hissetme stratejisinden, yetenek ve performans hedeflerine ulaşma yaklaşımından yoksun, bu alana yönelik bir stratejisi var.

Uzun vadeli bir eylem planı şart

Kurumsal refah girişimleri; herhangi bir sosyal yardım programı, araç, çalıştay veya kampanya kısa vadeli uygulama olarak tanımlanır; Kurumsal refah stratejileri, kurumsal refahla ilgili çözümlere veya hedeflere ulaşmak için kaynakları kullanan uzun vadeli bir eylem planı olarak tanımlanır.

Şirketlerin sosyal politikadaki zorlukları

Kurumların kurumsal refah girişimlerini uygulamasını veya geliştirmesini engelleyen engeller şu şekilde sıralanmaktadır:

Mali kaynaklar ve yatırımlar – %51

Uygulanan önlemlerin getirisinin ölçümü – %44

Çalışan Bağlılığı ve Faiz – %42

Program değerini anlayın ve gösterin – %32

COVID-19 nedeniyle çalışanlar gitti – %32

Yerelleştirme – Herhangi bir yere/ülkeye uyarlama – %24

COVID-19 Nedeniyle Güvenlik Endişeleri – %23

Üst düzey yöneticilerden destek – %23

Mutabık kalınan önlemlerin uygulanması – %15

Yetersiz veri – %15

Veri koruma ve düzenleme – %12

Bunların hiçbiri – %5

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu