Gündem

Marmara’da sel endişesi bakanlığı harekete geçirdi! İçme suyu ve kullanma suyu…

Bakanlık, Marmara’da sel korkusuyla harekete geçti. Hazırlanmaya başlanan “Marmara Sel Planı”, taşkınların işsizliği tetikleyebileceğini ve sanayi işletmelerinin yok edilebileceğini gösterdi.

Almanya başta olmak üzere gelişmiş Avrupa ülkelerinde can ve mal kaybına neden olan sel felaketleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nı harekete geçirdi. İstanbul merkezli Marmara Havzası için bakanlık bir “sel ve su baskını planı” hazırlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak olan bu taslak raporun sonuçlandırılması için bir kapsam belirleme toplantısı yapılacaktır. Tartışmaya sunulan taslak raporda, İstanbul ve Marmara ile ilgili kaygıları şöyle sıralanıyor:

Sel felaketleri, mevcut yüzey ve yeraltı sularının fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirir.

Su kaynakları (baraj, gölet, sulama kanalı vb.), içme ve kullanma suyu ile ilgili yapılar üzerinde olumsuz etki.

Bir sel felaketi sonucu bilinçsiz tarım ve yoğun tarım ilacı kullanımı yoluyla kirliliğin yayılması.

Taşkınlar yoluyla yayılan kirliliğin insan sağlığına olumsuz etkileri.

Sel felaketi sonucu can ve mal kaybı.

İŞSİZLİK YARATABİLİR

Selden kaynaklanan ekonomik hasar (tarım alanları, sanayi alanları, sanayi alanları, işler, mülk hasarı). Etkilenen ekonomik aktivite işsizliği tetikler.

Sel felaketini tetikleyen hidrometeorolojik yapıda periyodik değişiklikler. Sel felaketini önlemek için inşa edilen su tutma yapıları (baraj, rezervuar, baraj vb.) iklim değişikliğini tetiklemektedir.

Toprak kirliliği ve sedimantasyon. Birbirini tetikleyen sel ve heyelan afetleri, üst toprak kaybı.

Plansız ve kontrolsüz kentleşme. Yetersiz kentsel altyapı.

Derelerin denize döküldüğü yerlerde dolgu sorunları. Mevcut rejimi değiştirebilecek yapıların inşası.

Sel felaketi ile kültürel ve tarihi mekanların ve binaların tahrip edilmesi. Turizmi etkilemek.

ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER

Taslak raporda yer alan çözüm ve öneriler şu şekilde açıklanıyor:

Akarsuların rejimini etkileyen deşarjların (kanalizasyon, can suyu vb.) izlenmesi.

Dere yatağının fiziksel yapısını değiştiren, engelleyen veya kontrol altında tutan faaliyetler.

Tarımda pestisitler, herbisitler, gübreler vb. Kontrollü bir şekilde kullanıldığından emin olun.

Sel felaketleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Erken uyarı sistemlerinin kurulması. Su kaynaklarının kalitesini izleyerek su kaynaklı hastalıkların önlenmesi.

Selden etkilenen nüfusun belirlenmesi.

Ekonomik kayıpları tanımak ve bunları önlemek için önlemler almak.

Taşkın koruma yapıları inşa edilirken iklim değişikliğinin dikkate alınması.

Heyelan risk alanlarının belirlenmesi.

Tortu birikimini hızlandıran çelikler dere yataklarına atılmamalıdır.

Yeni yapılaşmaya açılacak alanlarda planlı ve kontrollü imar alanlarının oluşturulması.

Nesli tehlikede olan sanayi tesislerinin faaliyetlerinin erken uyarı sistemleri ile durdurulması.

Sel nedeniyle oluşabilecek hava kirliliği ve toz fırtınası ve ulaşımdan kaçınmak.

Biyoçeşitliliğin bir sel felaketinden etkilenmesini önlemeye yönelik önlemlerin tanımı.

Selin tarihi ve kültürel mirasa etkisini önlemek, onarmak ve zararı tazmin etmek için önlemler almak.

Lider Yılmaz – Milliyet

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu